CHIẾN THẦN TRUYỀN THUYẾT TRỌN BỘ -
Nội dung phim : CHIẾN THẦN TRUYỀN THUYẾT TRỌN BỘ
Phim Chiến Thần Truyền Thuyết Trọn Bộ,Thuyết Minh,Tập CUối.Truyện kể ở một
làng chài nọ có anh chàng tên A Phi (Lưu Đức Hoa đóng) có khinh công tuyệt đỉnh
nhưng lại không màng đến
danh lợi. Trong một dịp tình cờ, A
Phi quen với Thập
Tam Hoàng Tử (Chung Chấn
Đào đóng). Trong lúc Thập Tam Hoàng Tử
đang dưỡng thương
tại làng chài thì có một toán quan binh tới
truy tìm dấu vết.
Bí thế, A Phi bèn dẫn
Thập Tam Hoàng Tử
cùng tùy tùng vào trong một ngôi cổ mộ để
tránh sự truy sát của
Thập Tứ
Hoàng Tử. Thập
Tam Hoàng Tử nhờ A
Phi đi đón hôn thê của mình là Nguyệt
Nha Nhi (Mai Diễm Phương)
về sum họp.
Cùng trải qua hoạn nạn, A Phi và Nguyệt
Nha Nhi dần có tình cảm với nhau. Thế nhưng vì Nguyệt Nha Nhi đã có đính ước với
Thập Tam Hoàng Tử
nên hai người đành
phải kìm nén yêu thương.
Lại nói nữ
tùy tùng Ma Tiên Nhi đem lòng yêu Thập
Tam Hoàng Tử. Thế là
bốn con người với bốn nỗi niề

Có thể bạn muốn xem