Ngôi Trường Ma Ám - ThirTEEN Terrors - 2014 -
Nội dung phim : Ngôi Trường Ma Ám - ThirTEEN Terrors - 2014


Mỗi trường đều có một quá khứ che giấu. Có những điều xảy ra mà không ai muốn nhớ đến. Có những học sinh mà tất cả muốn quên đi. Và có những bí mất chờ ngày được hé lộ​.

Có thể bạn muốn xem