YouTube:Full

Hầu Quyền |  Drunken Monkey Xem phim Hầu Quyền | Drunken Monkey trên Server VIP


Ca Thủ là công tử của thương gia họ Trần chốn kinh thành. Y không ham chữ nghĩa, chỉ yêu thích hội họa, đặc biệt là khát khao xuất bản cuốn sách vẽ thế võ hầu quyền lưu danh trong thiên hạ. Tuấn là một thanh niên có thân thể dẻo dai, cường tráng, đam mê luyện võ.

Có thể bạn muốn xem