Robot Đại Chiến 3: Bóng Tối Mặt Trăng |  Transformers 3: Dark Of The Moon Xem phim Robot Đại Chiến 3: Bóng Tối Mặt Trăng | Transformers 3: Dark Of The Moon trên Server VIP
Các Autobot phải chạy đua cùng Decepticon trong cuộc tìm kiếm và khám phá bí mật trong phi thuyền của Cybertron ẩn dấu trên Mặt trăng, điều có thể làm xoay chuyển cục diện trận chiến cuối cùng.

Có thể bạn muốn xem